ليست مشاورين املاك داراي پروانه كسب

 

قابل توجه مالكين محترم

مديريت شهرك درياكنار در نظردارد به منظور كنترل و ساماندهي ويلاهاي اجاره اي و جلوگيري از ورود افراد غير موجه به داخل شهرك به اطلاع برساند ، مالكين

محترمي كه قصد اجاره كوتاه مدت ويلاي خود را دارند مي توانند به مشاوران املاك ذيل كه داراي پروانه از اتحاديه مربوطه مي باشند مراجعه نمايند. درصورتيكه افراد متفرقه حتي پرسنل شهرك يا افرادي كه محل كسب ندارند نسبت به اجاره دادن ويلا اقدام نمايند مسئوليت بعدي بعهده شخص مالك مي باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------

نام املاك    -    مدير املاك            -           شماره تماس             -              آدرس

آلاچيق   ---   آقاي سليماني    --    09113120094--35271222-011     --   ابتداي خيابان پنجم

آنلاين    ---    آقاي محمدرضا هاشم پور ---  09122039373 -- 35277088-011 --- خيابان اصلي روبروي مخابرات

اهورا     ---    آقاي امين حسن قزويني   --  09112136975   --        پشت سي سايد روبروي كوچه 7

ايمان    ---    آقاي محسن قلي تبار    --     09119068662         --          جنب فروشگاه مركزي

بلوريان  ---    آقاي محمد باقربلوريان -- 09112117828 – 35277028-011  -- خيابان اول سي سايد

پارس    ---   آقاي حسين نوروزپور   -- 09113120369— 35282899-011   -- خيابان اول سي سايد

پاسارگاد ---  آقاي محمود فتحي   --  09111144440— 35290000-011  --  خيابان اول سي سايد

جهان نو  ---  آقاي جهانيان       --     09111138014 – 35283424-011   -- خيابان اصلي نرسيده به خيابان ششم

دريا       ---  آقاي ذكريا رفيعي    --  09111119642 – 35271530-011  --   خيابان اول نرسيده به سي سايد

درياكنار   ---  آقاي نعمت صادقي   --  09111119580 – 35290850-011     --       خيابان پنجم

رومنا      ---  خانم اختر رومنا             --         09125204015                --          خيابان اول سي سايد

سرپناه   ---  آقاي محمود حاجي بابائي  --09113125975 – 35272905-011    --   ميدان ساعت جنب بانك تجارت

سي سايد  --- آقاي محمدرضا صادقيان -- 09111163530 – 35271688-011    --    نرسيده به سي سايد

شهرك   ---     آقاي محمد قلي نيا     --   09113116873 – 35281115-011    --   خيابان اول سي سايد

شهرك درياكنار  --- آقاي امير دوستدار  --   09121598159 – 35274332-011   --   جنب فروشگاه مركزي

عماد    ---       آقاي حسين اسدپور    --    09111182987 – 35289998-011    --  خيابان سي سايد

ماهان   ----   خانم نجمه ابراهيم زاده ---   09113137278 --                         --  پشت سي سايد جنب بيليارد

مركزي  ---     آقاي حسين فتحي     --    09111116060 -- 35290001-011   --  خيابان اول سي سايد

ويلا      ---    آقاي شاهپور حبيب زاده حبيبي -- 09113120071 -- 35273759-011  -- ابتداي خيابان ششم

ويلاساز ---    آقاي نادر قلي تبار     --     09111113027 -- 35272630-011     --   خيابان ششم