سم پاشی درختان

برای اولین بار سم پاشی فضای سبز و درختان شهرک با نظر متخصصین و کارشناسان خبره گیاه پزشکیی و با اتخاذ شیوه هائی که هیچ گونه خطر و زیانی برای ساکنان نداشته باشد به مرحله اجرا درآمد. لازم به یاد آوری است بسیاری از ساکنان به طرق مختلف از این شیوه استقبال نموده و تشکر داشته اند.