مزايده خرید ضایعات چوب

آگهی مزايده خرید ضایعات چوب شهرک دریا کنار

 

موسسه شهرک دریا کنار در نظر دارد، منافع حاصل از چوب و سرشاخه را به اشخاص حقیقی/حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

-عبارت است از فروش ضایعات چوب موجود در سطح شهرک از طريق مزایده

ماده 2 ) شرايط لازم جهت شركت در مزايده چوب سطح شهرک دریا کنار

- قيمت  پايه به ازای هر کیلو چوب 36.000 ریال و هر کیلو سرشاخه 30.000 ریال مي باشد.

-به پيشنهادات مشروط، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مبلغ سپرده شرکت در مزایده 10.000.000 ریال

ماده 3 ) مدت قرارداد

-مدت اجراي قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت یکسال سال شمسي مي باشد.

تمدید این قرارداد منوط به موافقت هیئت مدیره و توافق طرفین در خصوص تعدیل قیمت قرارداد می باشد.

-شهرک در رد یا قبول پیشنهادت مختارمی باشد و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرک می باشد.

ماده 4)سایر

-خریدار حق واگذاري تمام يا قسمتي از حقوق خود را به اشخاص ديگر نداشته و چنانچه واگذار نمايد قرارداد فسخ و ضمانتنامه ضبط خواهد شد.

-خریدار موظف به رعايت کلیه قوانین جاری در شهرک مي باشد.

                     

ردیف

مورد مزایده

مبلغ پیشنهادی قطعی شرکت در مزایده

نام و نام خانوادگی شرکت کننده/امضاء

توضیحات

1

چوب

 

 

 

2

سرشاخه

 

 

 

 

 

 • icon
 • icon
 • icon
به پرداخت ملت

نظر شما درباره سایت دریاکنار چیست؟

عضویت در خبرنامه

برای دریافت اخبار و اطلاع رسانی های دریاکنار، لطفا از طریق فرم زیر عضو خبرنامه گردید.

آخرین رویدادها

 • مزايده خرید ضایعات چوب +

  مزايده خرید ضایعات چوب آگهی مزايده خرید ضایعات چوب شهرک دریا کنار موسسه شهرک دریا کنار در نظر دارد، ادامه مطلب
 • مصوبات جلسه 72 هیئت مدیره +

  مصوبات جلسه 72 هیئت مدیره هفتاد و دومين جلسه هیئت مدیره در روز يك شنبه مورخ 1402/10/03 تشکیل و مصوب ادامه مطلب
 • مصوبات جلسه 71 هیئت مدیره +

  مصوبات جلسه 71 هیئت مدیره هفتاد و يكمين جلسه هیئت مدیره در روز سه شنبه 1402/09/28 تشکیل و مصوب گردید ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7